O NÁS

Športový oddiel vodného póla ŠK OLYMPIA Košice pri Osemročnom Gymnáziu v Košiciach bol založený 07.09.2016. Myšlienkou založiť tento klub sa zakladajúci členovia zaoberali už počas letného obdobia roku 2016, keď pôsobili ešte v riadiacich funkciách oddielu vodného póla pri klube ŠKP Košice.

Nakoľko sa predstavy zakladajúcich členov o práci, systéme riadenia, spôsobu komunikácie diametrálne odlišovali od predstáv súčasného vedenia ŠKP Košice, bol vytvorený nový košický vodnopólový oddiel ŠK OLYMPIA Košice.
Obrovskou pomocou bola podpora prezidentky klubu ŠG Olympia PaedDr.Tatiany Švecovej, pri zakladaní vodnopólového oddielu, za čo sa jej chceme týmto poďakovať. Taktiež sa chceme poďakovať za podporu tým rodičom, ktorý podržali svojou dôverou realizáciu založenia nového vodnopólového oddielu.Bez ich podpory by nebolo umožnené zakladateľom zrealizovať tento projekt. Zároveň sa chceme poďakovať sponzorom a všetkým členom, ktorí boli na ustanovúcej schôdzi
Pevne veríme, že v krátkej budúcnosti presvedčíme našou prácou a hlavne športovými výsledkami širokú vodnopólovú verejnosť, že nový vodnopólový oddiel ŠK OLYMPIA Košice sa dokáže presadiť na Slovenskej vodnopólej scéne. Našou prácou chceme nadviazať na prácu nášho učiteľa, zakladateľa ženského vodného póla v Košiciach, pána Jozefa Hrošíka.

Oddiel ŠK OLYMPIA Košice už v samotnom svojom začiatku sa prihlásil do Slovenskej národnej ligy 2016/2017 do všetkých ženských kategórii. O výsledkoch zápasov Vás informujeme v dalších rubrikách našej stránky.

V prípade, ak by ste sa chceli stať členmi nášho oddielu, veľmi radi Vás privítame v našich radoch. Informácie ohľadom prihlásenia, poplatkov, možností oddielu Vám poskytujeme taktiež v dalších rubrikách.

NAŠE HESLO ZNIE:

PIA - PIA, OLYMPIA