Nábor nových členov

Tel. kontakt: 0910 666 444

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium pre školský rok 2017 / 2018:

Študijné odbory:
7902 J 77 –gymnázium šport 4- ročné denné štúdium
7902 J 77 –gymnázium šport 8- ročné denné štúdium

Termín na podanie prihlášky: 20. február 2017

Termín talentových skúšok
Prvé kolo riadny termín:
1. ročník osemročného štúdia: 5.4.2017 - absolvent 5. ročníka ZŠ
1. ročník štvorročného štúdia: 6.4.2017 - ukončená ZŠ

Internát priamo na škole
Ubytovanie + celodenná strava: 75€ / mesiac


Kritériá talentových skúšok:

A. Všeobecné pohybové testy
1. BEH NA 50m
2. HOD PLNOU 2kg LOPTOU
3. SKOK DO ĎIAĽKY Z MIESTA
4. ZHYBY - CHLAPCI, VÝDRŽ V ZHYBE - DIEVČATÁ
5. 6 MINÚTOVÝ BEH - 8-r štúdium. , 12 minutový beh - 4-r. štúdium
6. HĹBKA PREDKLONU

B. Špeciálne pohybové testy
1. PLAVANIE NA 50m KRAUL
2. PLÁVANIE NA 100m KRAUL
3. HOD S VODNOPÓLOVOU LOPTOU DO ĎIAĽKY
4. ŠLIAPANIE VO VODE NA MIESTE