Poplatky klubu

Mesačné poplatky

Mesačný poplatok prípravka
10,- EUR
Mesačný poplatok žiačky
10,- EUR
Mesačný poplatok kadetky/juniorky
30,- EUR

Ročné poplatky

Ročný poplatok do oddielu
12,- EUR
Ročný poplatok do Slovenskej Plaveckej federácie
10,- EUR