Rozvrh tréningov

POOBEDNAJŠIE
PONDELOK - PIATOK
16:30 - 18:00 BAZÉN
RAŇAJŠIE
UTOROK - ŠTVRTOK
8:00 - 9:00 BAZÉN PRE ŠTUDENTKY ŠG